Pogoji uporabe

Avtorske pravice

Orada Adriatic d.o.o. omogoča uporabo storitev in vsebin svoje uradne spletne strani v skladu s spodaj navedenimi Pogoji uporabe. Pogoji uporabe veljajo za vse vsebine in storitve spletne strani Orada-adriatic.hr

Uporaba katerega koli dela spletne strani Orada-adriatic.hr ter vseh njenih delov (v nadaljevanju samo Orada-adriatic.hr) pomeni, da so uporabniki seznanjeni s temi pogoji in vsemi tveganji, ki izhajajo iz uporabe te spletne strani in soglašajo z uporabo vsebine te spletne strani izključno za osebno uporabo in na lastno odgovornost.

Orada Adriatic d.o.o. uveljavlja avtorske pravice za vse lastne vsebine (besedilne, vizualne, baze podatkov in programersko kodo). Nepooblaščena uporaba kateregakoli dela spletne strani, brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic, velja za kršitev avtorskih pravic ter podlega tožbi.

Povezave na druge spletne strani

Spletno stran Orada-adriatic.hr sestavljajo lastne vsebine, brezplačne vsebine in lahko vsebuje tudi povezave na zunanje strani. Vsebuje lahko podatke tretje strani in povezave na druge spletne strani na spletu, ki so izven pooblastil Orada Adriatic d.o.o. Takšni podatki so označeni na ustrezen način z opozorilom na lastninsko pravico tretje osebe, če menimo, da je to potrebno in izvedljivo. Orada Adriatic d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za podatke na spletnih straneh tretjih oseb in ne more na noben način jamčiti za točnost ali katerokoli drugo karakteristiko teh podatkov. Vse slike in podatki, ki jih vsebuje ta spletna stran, so varovani z avtorskimi pravicami. 

Vse vsebine spletne strani orada-adriatic.hr uporabljate na lastno odgovornost in Orada Adriatic d.o.o. ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi pri uporabniku nastala zaradi uporabe teh spletnih strani. Orada Adriatic d.o.o. si bo v največji možni meri prizadevala za pravilnost in točnost podatkov na tej spletni strani, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti.

Pravica do spremembe vsebine in storitev

Orada Adriatic d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe, ukinitve (začasne in trajne) katerekoli vsebine ali storitve na svoji spletni strani brez predhodne najave. Navedene spremembe začnejo veljati v trenutku objave na teh spletnih straneh.