Upravljanje kakovosti

Težnja po odličnosti in želja, da kupcem omogočimo najboljše proizvode, nas je spodbudila k dvigu procesa nadzora kakovosti v naši proizvodnji na čim višjo raven. Zato uvajamo mednarodno priznan IFS – International Food Standard, varnostno normo, ki zagotavlja visoko raven transparentnosti cele verige procesa proizvodnje hrane. 

Z implementacijo tega certifikata v naš sistem proizvodnje zagotavljamo vrhunsko kakovost proizvodov in največjo možno varnost za vaše zdravje, s čimer izpolnjujemo visoka pričakovanja kupcev. 

Na naših gojiščih poleg certifikata HACCP načrtujemo tudi uvedbo drugih svetovnih standardov v sistemu kontrole kakovosti in zdravstvene varnosti naših izdelkov in okolja. Na našem gojišču kmalu načrtujemo tudi uvedbo certifikata GLOBAL G.A.P., ki bo potrdil odličnost naših gojenih belih rib in predelanih ribiških proizvodov.
 
1543931418_logo_haccp.png
1543931418_logo_ifs.png
1543931418_logo_ifs.png
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza tveganja in kritičnih kontrolnih točk) - je enovit sistem nadzora varnosti hrane v vseh fazah procesa njene proizvodnje in distribucije. Zasnovana je na preventivnem pristopu, kar prispeva k zmanjšanju ogrožanja zdravja človeka.

IFS Food (International Featured Standard) – zagotavlja visoko raven transparentnosti cele verige dobave blaga oz. prometa s hrano.